Технология fdm1transperant 
3D принтирането е процес на изработка на три измерен обект с почти всякаква форма. Получаването на този обект се осъществява от модел в цифров вид. 3D принтирането се постига чрез наслагване на слоеве материал в различни форми. 3D принтирането се счита за различна от традиционните техники за обработка, при които се осъществява отнемане на слой материал посредством методи като рязане или пробиване. 3D принтера обикновено изпълнява 3D печат използвайки цифрова технология.
Технологията по която ние работим се нарича FDM (fused deposition modeling) или моделиране чрез отлагане на материал.
КАК РАБОТИ FDM ТЕХНОЛОГИЯТА
При тази технология се получава изграждане на модел слой по слой чрез нагряване на термопластичен материал до полу течно състояние и екструдиране според компютърната графика. FDM използва два материала за осъществяване на отпечатването: материал за моделиране, който представлява крайния обект, и помощен материал, който действа като основа и е разтворим. Материалите, които са на нишки се подават от 3D принтера към печатащата глава , която се движи по оси X и Y до изработването на даденя слой след това масата се придвижва по оста Z и започва изграждането на следващия слой.
ПРЕДИМСТВА НА FDM ТЕХНОЛОГИЯТА
FDM е чист и лесен за използване процес. Термопластичните частици могат да издържат на излагане на топлина, химикали, влажни или сухи среди , и механични натоварвания. Разтворими помощни материали правят възможно да се произвеждат сложни геометрични повърхнини, които би било трудно да се изградят с традиционните методи на производство .