SolidWorks
експорт на "STL" фаилове за 3D печат
  Посочваме стрелката в дясно от логото на SolidWorks. Кликваме "File" и избираме  "Save As..." от падащото меню:
  SolidWorks-info01
  Ще ви се отвори нов прозорец. Кликвате върху "Save as type".
  SolidWorks-info02
  Избирате STL и кликвате Save
  SolidWorks-info03